Warszawski Dziennik Narodowy 22 sierpnia 1939

Pobierz PDF

Opis

Zakaz fotografowania i filmowania ze statków rzecznych w granicach stolicy

Komisarz Rządu na m. st. Warszawę, wojewoda Jaroszewicz, wydał zarządzenie ogłoszone w „Dzienniku Wojewódzkim" z dnia 17 sierpnia 1939 roku o zakazie fotografowania i filmowania ze statków żeglugi śródlądowej. Zarządzenie to posiada następujące brzmienie: Podaje się do wiadomości, że dokonywanie bez uprzedniego zezwolenia Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę jakichkolwiek zdjęć fotograficznych, względnie filmowych, ze statków oraz z innych środków przewozowych żeglugi śródlądowej na terenie m. st. Warszawy, aż do odwołania - jest zakazane.
Winni niestosowania się do tego zakazu podlegają odpowiedzialności karnej przewidzianej w rozporządzeniu P. Prezydenta RP z r. 1934 o niektórych przekroczeniach przeciwko bezpieczeństwu Państwa. Nie są natomiast wymagane zezwolenia na dokonywanie zdjęć osób znajdujących się na przystani lub na statku stojącym przy przystani.

Licencja / źródło

POLONA, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 22.08.1939